Stop suszy! 2020

Na naszej stronie publikujemy najnowsze dane na temat suszy. Dajemy wskazówki, jak zapobiegać jej skutkom. Baner poniżej odsyła do interaktywnych map na stronie www.stopsuszy.imgw.pl

 

 

RAPORT: Pierwsze półrocze 2020 

– 

opady a stan suszy w Polsce

Chłodne, mokre maj oraz czerwiec radykalnie zmieniły sytuację i ograniczyły postępujące zjawisko suszy w Polsce. W styczniu sytuacja była niepokojąca, ponieważ na skutek kolejnej bezśnieżnej zimy monitoring suszy wskazywał na bardzo silne deficyty wody w glebie. Tej wiosny susza była bardzo dotkliwa. Wskazywały na to zarówno dane dotyczące występowania suszy rolniczej, jak również wyjątkowo niskie stany wód na 165 polskich rzekach. Analizy wskazywały, że jeżeli tendencja się utrzyma, moglibyśmy mieć do czynienia z największą suszą od kilkudziesięciu lat.

CZYTAJ DALEJ

 

Rusza Program „Moja woda”

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”. Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzą nabór w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w wersji papierowej i elektronicznej we właściwym ze względu na lokalizację działki WFOŚiGW.

CZYTAJ DALEJ

 

 RAPORT: stan suszy w 14 dekadzie roku – maj 2020

Na 60% posterunków wodowskazowych obserwujemy suszę hydrologiczną.

CZYTAJ DALEJ

 

 Zagrożenie suszą – raport kwiecień 2020 r.

W Polsce głównie wody opadowe zasilają w wilgoć potrzebną do wegetacji roślin gleby rolne. W ten sam sposób zasilane są również rzeki i zbiorniki. Dlatego jeśli nie pada wystarczająco równomiernie, mamy niskie stany wód w rzekach oraz zagrożenie suszą rolniczą.

CZYTAJ DALEJ

 

Stop Suszy! Ograniczenie skutków suszy to priorytet Wód Polskich

PGW Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

CZYTAJ DALEJ

Suchy marzec 2020 i co dalej…

W marcu padało najmniej w ciągu ostatnich 30 lat. Na obszarze całego kraju opady stanowiły 67 proc. średniej wieloletniej, w pasie Polski centralnej – nawet poniżej 40 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Susza. Wiosna 2020 – wiosna 2019

Pamiętacie suszę z ubiegłego roku? Dzisiaj jest 16 cm mniej wody w Wiśle niż równo rok temu. I każdego go dnia spada o kilka centymetrów. To może być istotny wyznacznik zjawisk suszowych w 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

 

Idzie wiosna i… susza NAJNOWSZY RAPORT

Od stycznia regularnie publikujemy informacje na temat sytuacji hydrologicznej oraz wilgotności gleby. Mimo że w ciągu ostatnich tygodni padało, to nadal obserwujemy deficyt wody w środowisku. W najnowszym raporcie przedstawiamy podsumowanie od grudnia 2019 r. do końca lutego tego roku i prognozę na okres wiosenny.

CZYTAJ DALEJ

 

Raport Stop suszy 2020 – podsumowanie z lutego

Po ostatnich opadach wilgotność gleby na głębokości do 1m w porównaniu z okresem z początku roku uległa poprawie. Jedynie w południowej części województwa wielkopolskiego oraz północnych obszarach województw śląskiego i opolskiego wykazują jeszcze deficyty wilgoci w strefie korzeniowej (wilgotność gleb sięga tam jedynie 45-35 %).

CZYTAJ DALEJ

 

Wody Polskie popierają aktywne przeciwdziałanie suszy na wsi
i w mieście

Wody Polskie w ramach opracowywanego planu przeciwdziałania skutkom suszy aktywnie współpracują z różnymi podmiotami, na rzecz zintegrowanej retencji wód, która pozwoli złagodzić efekty suszy. Kooperacja z samorządami i ministerstwami już przynosi dobre rezultaty. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa startuje z pro-retencyjnym programem skierowanym dla rolników, a coraz więcej miast stosuje wodooszczędne i proekologiczne rozwiązania.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Nowe przepisy wykonawcze w Prawie wodnym

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Nie braknie nam wody pitnej

W ciągu ostatnich 15 lat polskie samorządy zainwestowały, głównie ze środków unijnych i innych funduszy pomocowych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną ponad 60 mld zł.  Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, często innowacyjnych wprowadziło jakościową zmianę w zarządzaniu wodociągami. Pozwoliło to m.in. na polepszenie parametrów czystości wody przeznaczonej do picia. Jednym z priorytetów było także zapewnienie nowych, dodatkowych ujęć wody.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Pada, ale… aby nie było suszy  – powinno padać przez dwa miesiące

Wskaźniki wilgotności gleby dla końcówki stycznia br. wykazują nieznaczną poprawę w stosunku do danych, jakie przedstawiliśmy dla pierwszej dekady stycznia. Jednak – aby odbudowały się zasoby wodne, jakie spowodowała zeszłoroczna susza – mżawka powinna padać nieprzerwanie przez 60 dni!

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 Czy już mamy suszę? Trzymamy rękę na pulsie 

Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym i walka z jej skutkami nie może opierać się wyłącznie na jednym rozwiązaniu. Tu potrzeba działań na wielu płaszczyznach.

CZYTAJ WIĘCEJ


Mapy hydro-meteorologiczne w czasie rzeczywistym

Mamy nowy serwis pogodowy stworzony przy współpracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Mamy już kilka kolejnych lat z suszą

Przyjrzeliśmy się danym z kilku lat wstecz. Od 2015 roku zarówno stan wilgotności gleb jak i roczna ocena warunków zasilania opadem wykazywały warunki deficytu zasobów wodnych.

CZYTAJ WIĘCEJ