Konferencja 18.06.2019

Konferencja ogólnopolska Stop suszy!
Bydgoszcz, 18 czerwca 2019 r.


Przeciwdziałanie skutkom suszy –prezentacja katalogu działań   link do pliku


Ubezpieczenia i odszkodowania -planowane działania na rzecz optymalizacji metod wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami susz  link do pliku


Propozycje działań inwestycyjnych w zakresie retencji i budowy oraz przebudowy urządzeń wodnych   link do pliku


Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych? link do pliku


Przegląd instrumentów prawnych służących wdrożeniu planu przeciwdziałania skutkom suszy   link do pliku


Zakresy procesu sprawozdania realizacji katalogu działań   link do pliku


Stop suszy! plan przeciwdziałania skutkom suszy PPSS – konsultacje społeczne  link do pliku