Konferencja 18.06.2019

Prezentacja Stop suszy – Przeciwdziałanie skutkom suszy –prezentacja katalogu działań   link do pliku

Prezentacja Stop suszy – Ubezpieczenia i odszkodowania -planowane działania na rzecz optymalizacji metod wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami susz  link do pliku

Prezentacja Stop suszy – Propozycje działań inwestycyjnych w zakresie retencji i budowy oraz przebudowy urządzeń wodnych   link do pliku

Prezentacja Stop suszy – Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych?   link do pliku

Prezentacja Stop suszy – Przegląd instrumentów prawnych służących wdrożeniu planu przeciwdziałania skutkom suszy   link do pliku

Prezentacja Stop suszy – Zakresy procesu sprawozdania realizacji katalogu działań   link do pliku

Prezentacja Stop suszy – Stop suszy! plan przeciwdziałania skutkom suszy – konsultacje społeczne   link do pliku