Konferencja 18.06.2019

Konferencja ogólnopolska Stop suszy!
Bydgoszcz, 18 czerwca 2019 r.

Przeciwdziałanie skutkom suszy –prezentacja katalogu działań   link do pliku

Ubezpieczenia i odszkodowania -planowane działania na rzecz optymalizacji metod wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami susz  link do pliku

Propozycje działań inwestycyjnych w zakresie retencji i budowy oraz przebudowy urządzeń wodnych   link do pliku

Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych? link do pliku

Przegląd instrumentów prawnych służących wdrożeniu planu przeciwdziałania skutkom suszy   link do pliku

Zakresy procesu sprawozdania realizacji katalogu działań   link do pliku

Stop suszy! plan przeciwdziałania skutkom suszy PPSS – konsultacje społeczne  link do pliku