Kontakt

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59A,
00-848 Warszawa

tel.: +48 22 37 51 326
e-mail: sekretariat.ko@wody.gov.pl

Wydział Planowania
Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

e-mail: stopsuszy@wody.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@wody.gov.pl 

Więcej informacji na stronie PGW Wody Polskie  www.wody.gov.pl