Contact Us

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

tel.: +48 22 37 20 230
fax: +48 22 37 20 295
e-mail: kzgw@wody.gov.pl

NIP: 5272825616
REGON: 368302575
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP/pgw_wp/SkrytkaE

Wydział Planowania
Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
e-mail: stopsuszy@wody.gov.pl

Biuro Prasowe
e-mail: media@wody.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@wody.gov.pl

For more information, please visit PGW Wody Polskie  www.wody.gov.pl