Broszury informacyjno-promocyjne

Aby skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy, wszyscy musimy sobie uświadomić jak ważna jest woda. Nie mamy jej za dużo, a zmiany klimatu będą powodowały, iż dostępnej wody będzie jeszcze mniej, stąd istotnym jest racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów. Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka skutków suszy i zacząć oszczędzacie wodę. Poniżej znajdują się materiały informacyjne, które mogą zainspirować do działania na rzecz ochrony zasobów wodnych.