Prezentacje ze spotkań konsultacyjnych prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Aktualny stan środowiska, istotne problemy z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu

plik do pobrania

Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku realizacji założeń ujętych w katalogu działań projektu PPSS

plik do pobrania

Potencjalny wpływ na środowisko działań inwestycyjnych wskazanych w załącznikach do projektu PPSS 

plik do pobrania

Ocena skumulowana

plik do pobrania