Prezentacje ze spotkań konsultacyjnych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

  1. Aktualny stan środowiska, istotne problemy z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu  plik do pobrania
  2. Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku realizacji założeń ujętych w katalogu działań projektu PPSS plik do pobrania
  3. Potencjalny wpływ na środowisko działań inwestycyjnych wskazanych w załącznikach do projektu PPSS plik do pobrania
  4. Ocena skumulowana plik do pobrania