Konferencja 06.10.2020

Ogólnopolska konferencja Stop suszy! Plan przeciwdziałania skutkom suszy – Wdrażanie przez współdziałanie


Współpraca oraz działanie na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy – plan przeciwdziałania skutkom suszy – plik do pobrania


Zarządzanie ryzykiem suszy – plik do pobrania


PPSS w przełożeniu na działania administracji samorządowej i rządowej  – plik do pobrania


Konsultacje społeczne projektu PPSS i proces legislacyjny dokumentu – plik do pobrania