Konferencja 06.10.2020

Prezentacja Stop suszy – Współpraca oraz działanie na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy – plan przeciwdziałania skutkom suszy – plik do pobrania

Prezentacja Stop suszy – Konsultacje społeczne projektu PPSS i proces legislacyjny dokumentu – plik do pobrania

Prezentacja Stop suszy – Zarządzanie ryzykiem suszy – plik do pobrania

Prezentacja Stop suszy – PPSS w przełożeniu na działania administracji samorządowej i rządowej  – plik do pobrania