Porozumienie Lasów Państwowych z GDDKiA w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej o: Porozumienie Lasów Państwowych z GDDKiA w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że Lasy Państwowe podpisały z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy.

Czytaj więcej „Porozumienie Lasów Państwowych z GDDKiA w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych”

Działania dla klimatu – dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

Czytaj więcej o: Działania dla klimatu – dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przy wsparciu Funduszy Europejskich prowadzi program, którego celem jest dofinansowanie budowy lub modernizacji obiektów pozwalających zwiększyć liczbę osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji, zwłaszcza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.

Czytaj więcej „Działania dla klimatu – dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach”