Susza rolnicza na obszarze całego kraju

Czytaj więcej o: Susza rolnicza na obszarze całego kraju

Od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonuje się oceny zagrożenia suszą, była ujemna i wynosiła -123 mm.

W analizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) sześciodekadowym okresie, wartość KBW wzrosła o 11 mm w stosunku do okresu poprzedniego (11 czerwca – 10 sierpnia).

W związku z panującymi warunkami wilgotnościowymi w badanym okresie odnotowano wystąpienie suszy rolniczej na obszarze całego kraju.

Więcej szczegółów na temat upraw objętych suszą rolniczą oraz wielkości strat spowodowanych suszą rolniczą na stronie internetowej IUNG-PIB.

Czytaj więcej „Susza rolnicza na obszarze całego kraju”

Jak zarządzać przestrzenią miejską w dobie zmian klimatu? Ekspert Wód Polskich o zagospodarowaniu wód opadowych

Czytaj więcej o: Jak zarządzać przestrzenią miejską w dobie zmian klimatu? Ekspert Wód Polskich o zagospodarowaniu wód opadowych

Jesteśmy świadkami szybko postępujących zmian klimatycznych, przejawiających się coraz częstszymi suszami i powodziami, dlatego retencja wód jest kluczowa by zapobiegać tym skrajnym zjawiskom. O sposobach zagospodarowania wód opadowych, zwłaszcza na terenach miejskich, a także roli Wód Polskich oraz samorządów w tym zakresie, podczas E-konferencji „Zielona i niebieska infrastruktura w architekturze” organizowanej przez Grupę Sztuka Architektury opowiedziała Joanna Sasal, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej.

Czytaj więcej „Jak zarządzać przestrzenią miejską w dobie zmian klimatu? Ekspert Wód Polskich o zagospodarowaniu wód opadowych”

Ankieta sprawozdawcza z zakresu monitoringu realizacji postanowień planu przeciwdziałania skutkom suszy – monitoring z działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2022

Czytaj więcej o: Ankieta sprawozdawcza z zakresu monitoringu realizacji postanowień  planu przeciwdziałania skutkom suszy – monitoring z działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako instytucja odpowiedzialna za gospodarowanie zasobami wodnymi w kraju, przeprowadziła w dniach 7.03-22.04.2022 r. ankietyzację monitorującą stopień wdrażania planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w latach 2021-2022.

Ankietyzacja przeprowadzona została w formie geoankiety przygotowanej za pomocą narzędzia ArcGIS On-line umieszczonej na dedykowanym portalu, który działał na zasadzie przeglądarki internetowej, a dostęp odbywał się poprzez link dostarczony wraz z zaproszeniem. Do udziału w ankiecie zaproszono wszystkie JST (2807 podmiotów).

Czytaj więcej „Ankieta sprawozdawcza z zakresu monitoringu realizacji postanowień planu przeciwdziałania skutkom suszy – monitoring z działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2022”

Retencja kortowa – działania RZGW

Czytaj więcej o: Retencja kortowa – działania RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku realizuje szereg przedsięwzięć, które wpływają na poprawę bilansu wodnego. W ciągu trzech lat na terenie administrowanym przez RZGW retencja korytowa zwiększyła się o około 0,5 miliona m3. W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych zrealizowane zostały aż 23 zadania utrzymaniowe na łączną kwotę prawie 2 milionów złotych. W ramach tych działań przywrócona lub poprawiona została dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewnia odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w  okresach suszy.  Czytaj więcej „Retencja kortowa – działania RZGW”