Ruszają konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

Czytaj więcej o: Ruszają konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. Ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne ma niewielkie zasoby wodne. W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się. Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy został opracowany „Program przeciwdziałania niedoborowi wody”. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżnione ze względu na skalę – mikro-, małą i dużą retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną.

Czytaj więcej „Ruszają konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody”

Woda pitna a podlewanie ogródków i trawników. Apele gmin

Czytaj więcej o: Woda pitna a podlewanie ogródków i trawników. Apele gmin

W czasie weekendu w prasie i w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w stu polskich gminach już wprowadzono ograniczenia w korzystaniu w wody wodociągowej dla celów innych niż bytowe. Głównym powodem jest zwiększone zużycie wody z powodu upałów, co prowadzi do spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Na ogół bezpośrednią przyczyną takich spadków jest podlewanie przydomowych ogródków i trawników.  Polsce nie braknie wody pitnej, ale warto zmienić nawyki.

Czytaj więcej „Woda pitna a podlewanie ogródków i trawników. Apele gmin”

Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Czy Polsce nadal zagraża deficyt wody?

Czytaj więcej o: Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Czy Polsce nadal zagraża deficyt wody?

Zbliża się fala upałów, a na rzekach lokalnie notowane są niskie stany wód. To oznacza, że mimo wiosennych opadów deszczu i dość śnieżnej zimy, konieczne jest zwiększanie retencji po to, by zgromadzić wodę w okresie wzmożonych opadów i zatrzymać ją na czas suszy. Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy, który przypada na 17 czerwca, to dobra okazja, by omówić stan zasobów wodnych w Polsce oraz zadania, jakie w sposób skuteczny mogą przeciwdziałać deficytowi wody. Takie inwestycje, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w kraju, realizują Wody Polskie.

Czytaj więcej „Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Czy Polsce nadal zagraża deficyt wody?”

Retencyjne inwestycje Wód Polskich we Wschodniej Wielkopolsce

Czytaj więcej o: Retencyjne inwestycje Wód Polskich we Wschodniej Wielkopolsce

Wody Polskie kontynuują Program Kształtowania Zasobów na Terenach Rolnych, prowadzony w ramach projektów Stop Suszy i Stop Powodzi. Realizowane zadania z zakresu retencji korytowej pozwalają w kompleksowy i zrównoważony sposób gospodarować wodami, co przeciwdziała skutkom suszy i podtopień. Jednym z takich działań jest wybudowanie 6 jazów na rzece Rgilewce we wschodniej Wielkopolsce, regionie szczególnie narażonym na deficyty wody. Dzięki inwestycji możliwe będzie zwiększenie retencji o 21 tys. m3, zaś zasięg korzystnego oddziaływania obiektów będzie sięgał nawet 3 tys. ha.

Czytaj więcej „Retencyjne inwestycje Wód Polskich we Wschodniej Wielkopolsce”