Czytaj więcej o:

Po ciepłym i wilgotnym początku roku 2022, w marcu oraz w kwietniu zagrożenie związane z suszą wzrosło na skutek braku opadów i wysokiego usłonecznienia oraz chwilami silnego wiatru. Wskaźnik wilgotności w warstwie powierzchniowej gleby zaczął szybko spadać i osiągnął poziom 30% odpowiadający suszy glebowej na obszarze województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. O stopniu zagrożeniu suszą informują również dane na temat wartości względnych wskaźnika wilgotności gleby – zarówno w warstwie przypowierzchniowej (0-7 cm), jak i warstwach głębszych.

Czytaj więcej

Kompleksowy program odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski

Czytaj więcej o: Kompleksowy program odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski

Wschodnia Wielkopolska, która obecnie jest regionem Polski zmagającym się z największymi deficytami wody, ma szansę stać się liderem wprowadzania rozwiązań, których celem jest renaturyzacja i rekultywacja terenów zdegradowanych. Współpraca Wód Polskich, ZE PAK S.A. oraz lokalnych samorządów zakłada odtworzenie zasobów wodnych rzek i pojezierzy, a także utworzenie nowych zbiorników wodnych w miejsce wyrobisk pokopalnianych. Dzięki realizacji założeń, w ciągu 5 lat możliwe będzie zwiększenie retencji o blisko 1 mld m3 wody na obszarze ponad 3000 km2.

Czytaj więcej „Kompleksowy program odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz broszurami graficzno-informacyjnymi

PGW Wody Polskie współpracując z ekspertami, instytucjami i innymi podmiotami z obszaru gospodarki wodnej, przygotowały plan przeciwdziałania skutkom suszy – pierwszy w Polsce dokument wyznaczający w tym obszarze strategię działań na najbliższe lata. Jednym z elementów wdrożeniowych powyższego dokumentu jest opracowanie Oszczędzaj wodę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie! stanowiące zbiór działań, który mamy nadzieję, że przybliży Państwu ważną problematykę związaną z gospodarowaniem wody, pozwoli zaadaptować się nam do zmian klimatycznych, ograniczyć naszą presję na środowisko, a także zmniejszyć ryzyko wystąpienia suszy oraz łagodzić jej skutki. Jest on skierowany przede wszystkim do mieszkańców, którzy codziennymi nawykami mogą przyczynić się do zmniejszenia presji na wody i jej oszczędzanie, ale również dla rolników oraz przedstawicieli administracji zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Czytaj więcej „Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz broszurami graficzno-informacyjnymi”