Stop suszy! Trwają konsultacje prognozy odziaływania na środowisko projektu PPSS

Czytaj więcej o: Stop suszy! Trwają konsultacje prognozy odziaływania na środowisko projektu PPSS

Do 24 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). W trosce o zdrowie uczestników, spotkania konsultacyjne – 2, 9 i 16 czerwca, prowadzone są w trybie online. Strategicznej ocenie poddanych zostało ponad 300 inwestycji zaplanowanych w projekcie PPSS. W konsultacjach mogą wziąć udział oraz zgłosić uwagi i wnioski wszyscy zainteresowani problematyką.

Czytaj więcej „Stop suszy! Trwają konsultacje prognozy odziaływania na środowisko projektu PPSS”

Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS

Czytaj więcej o: Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS

Zbliża się finał prac nad przygotowywanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pierwszym ogólnopolskim planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Po półrocznych konsultacjach społecznych do tego dokumentu zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag. Ponad 300 z nich to propozycje budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych zgłoszone do załącznika 1 PPSS. Projekt PPSS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wszedł w kolejny etap.

Czytaj więcej „Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Prezes PGW Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PPSS.  Czytaj więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy”