Czy Wielkopolsce grozi susza? Debata Głosu Wielkopolskiego.

W Bramie Poznania dnia 26.09.2022 r. odbyła się debata zorganizowana przez Głos Wielkopolski na temat suszy w Wielkopolsce, w której wzięli udział: Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu – Bogdan Fleming, Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Rafał Sobczak, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Wójt Gminy Kleszczewo – Bogdan Kemnitz oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak.

Read more „Czy Wielkopolsce grozi susza? Debata Głosu Wielkopolskiego.”
Susza w Europie, stan na okres 1-9 sierpnia 2022 roku

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie konsekwencji suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Parlament Europejski 15 września 2022 r., przyjął zdecydowaną większością głosów (469 głosami do 34, przy 44 wstrzymujących się) rezolucję w sprawie konsekwencji suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych, w której określił swoje oczekiwania wobec konferencji klimatycznej ONZ COP27. Szczyt klimatyczny odbędzie się w Egipcie w dniach 6 -18 listopada 2022 r. Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak fale upałów, susze, powodzie czy pożary lasów stały się codziennością naszego życia. Europosłowie uważają, że kryzys klimatyczny i utrata bioróżnorodności to najważniejsze wyzwania stojące przed ludzkością.

Read more „Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie konsekwencji suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.”

Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na ostatniej prostej!

4 października 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka i Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia dotycząca Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW), który w najbliższych miesiącach ma zostać przyjęty przez rząd.

Read more „Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na ostatniej prostej!”