Konkurs ogólnopolski dla szkół podstawowych

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„SZKOŁY MÓWIĄ – STOP SUSZY!”

— na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pt. „Szkoły mówią Stop Suszy!”.

Celem konkursu jest wzbudzenie świadomości najmłodszych o postępujących zmianach klimatycznych
w tym głównie zwiększenie wiedzy o zagrożeniu jakim jest zjawisko suszy w świetle zachodzących zmian
w środowisku.

Read more „Konkurs ogólnopolski dla szkół podstawowych”