Światowy Dzień Wody 2023

Światowy Dzień Wody, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzony jest co roku 22 marca. Święto zostało ustanowione w celu uświadomienia ogromnej roli, jaką odgrywa woda oraz zagrożenia, jakie stwarzają malejące zasoby wodne. Obchody święta przyczyniają się do pogłębienia szacunku dla wody, która ze względu na swoją pozorną dostępność w klimacie umiarkowanym, jest często marnowana. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz realizacji 6 Celu Zrównoważonego Rozwoju: woda i warunki sanitarne dla wszystkich do 2030 roku.

Read more „Światowy Dzień Wody 2023”