Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Prezes PGW Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PPSS.  Czytaj więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy”

STOP SUSZY! Rusza program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

Czytaj więcej o: STOP SUSZY! Rusza program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

Czytaj więcej „STOP SUSZY! Rusza program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych”