Edukacja

Projektowi planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS) towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zrealizowane działania.

STRONA INTRENETOWA i FB 

Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, przeciwdziałania skutkom suszy oraz adaptacjom do zmian klimatu. Informacje na temat projektu ukazują się także na profilu Wód Polskich tutaj

BANNERY INTERNETOWE 

Specjalnie opracowane dla projektu bannery publikowane na wybranych portalach informują o realizacji projektu i odsyłają użytkowników do strony www.stopsuszy.pl

 

PLAKATY 

Plakaty informacyjne również są źródłem informacji o PPSS oraz jego finansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE

W trakcie realizacji projektu zaplanowano organizację 4 konferencji ogólnopolskich. Pierwsza z nich, poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy odbyła się w Warszawie 27 września 2017 roku. Kolejną zorganizowano 22 marca 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w stolicy. Trzecia konferencja odbyła się 18 czerwca w Bydgoszczy, a czwarta – podsumowująca projekt została zorganizowana 6 października 2020 r w formule on-line. Materiały z każdej konferencji można pobrać w zakładce „Do pobrania”.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. odbywały się konsultacje społeczne projektu PPSS. Następnie prowadzone były konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy od 25 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

AMBASADOR

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne wspierane są przez Ambasadora projektu Stop suszy! – znanego i lubianego aktora Łukasza Nowickiego, Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Pobyty w Afryce umocniły w nim przekonanie o konieczności podejmowania wciąż nowych działań dla zapewnienia powszechnej dostępności wody. Ambasador projektu brał udział w konferencjach ogólnopolskich, prowadził lekcje dla dzieci i młodzieży, wspierał i zachęcał do udziału w projekcie Stop suszy! na FB, wziął udział w filmie promującym projekt oraz wspierał kampanię „Pamiętaj o wodzie”.

FILMY

Podczas kampanii Stop suszy! zrealizowano filmy promujące projekt, które towarzyszyły spotkaniom konsultacyjnym, a także zostały opublikowane na stronach wody.gov.pl, www.stopsuszy.pl oraz na Facebooku i YouTube Wód Polskich.

Zrealizowano także krótkie filmiki z udziałem Ambasadora projektu Stop suszy!, które publikowane były na profilu FB Wód Polskich

MATERIAŁY EDUKACYJNE

W ramach projektu opracowano m.in. scenariusze lekcji o tematyce suszowej dla nauczycieli. Ponadto opracowano szereg broszur informacyjnych, które dostępne są na naszej stronie.

KONKURS DLA UCZNIÓW

Przeprowadzono konkurs polegający na nakręceniu krótkich filmów obrazujących sposoby oszczędzania wody. Na podstawie przedstawionych w filmach propozycji działań opracowano broszurę dobrych praktyk.

 

Prezentację podsumowującą działania informocyjno – promocyjne można pobrać TUTAJ