Działania promocyjno-informacyjne

Projektowi planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS) towarzyszyły działania informacyjno-konsultacyjne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zrealizowane działania.


STRONA INTRENETOWA i MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Strona internetowa stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o Projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi przeciwdziałania skutkom suszy, ochrony środowiska, oraz adaptacjom do zmian klimatu.

Informacje na temat Projektu oraz gospodarki wodnej znajdują się także na głównej stronie internetowej oraz profilach Wód Polskich, prowadzonych w mediach społecznościowych.


FILMY

Podczas kampanii Stop suszy! zrealizowano filmy promujące Projekt, a także krótkie filmiki z udziałem Ambasadora, które towarzyszyły spotkaniom konsultacyjnym.


MATERIAŁY EDUKACYJNE

W ramach projektu opracowano m.in. scenariusze lekcji o tematyce suszowej dla nauczycieli. Ponadto opracowano szereg materiałów informacyjno-edukacyjnych.

https://stopsuszy.pl/poradniki/

KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE

W trakcie realizacji projektu zaplanowano organizację 4 konferencji ogólnopolskich. Pierwsza z nich odbyła się w Warszawie 27 września 2017 roku, a poświęcona była wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy. Kolejną zorganizowano 22 marca 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w stolicy. Trzecia konferencja odbyła się 18 czerwca w Bydgoszczy, a czwarta – podsumowująca projekt została zorganizowana 6 października 2020 r w formule on-line. Materiały z każdej konferencji można pobrać w zakładce „Do pobrania”.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. odbywały się konsultacje społeczne projektu PPSS.
Następnie prowadzone były konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy od 25 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.


AMBASADOR

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne wspierane są przez Ambasadora projektu Stop suszy! – znanego i lubianego aktora Łukasza Nowickiego, Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Pobyty w Afryce umocniły w nim przekonanie o konieczności podejmowania wciąż nowych działań dla zapewnienia powszechnej dostępności wody. Ambasador projektu brał udział w konferencjach ogólnopolskich, prowadził lekcje dla dzieci i młodzieży, wspierał i zachęcał do udziału w projekcie Stop suszy! na FB, wziął udział w filmie promującym projekt oraz wspierał kampanię „Pamiętaj o wodzie”.


KONKURS DLA UCZNIÓW

Konkurs został przeprowadzony w dniach 18 – 30 września 2019 r. Głosowanie online na zgłoszone filmy trwał do 15 grudnia 2019 r., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w dniu 15 stycznia 2020 r. Celem przeprowadzenia konkursu było zaangażowanie użytkowników wód na poziomie lokalnym poprzez przedstawienie sposobów na oszczędzanie wody.


PLAKATY

Zawierają informację o Projekcie oraz jego finansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


BANNERY INTERNETOWE 

Specjalnie opracowane dla Projektu bannery publikowane na wybranych portalach informują o realizacji projektu i odsyłają użytkowników do strony www.stopsuszy.pl