Konferencja Stop suszy!

Stop suszy! Bądźmy mądrzy przed szkodą!

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) był tematem zorganizowanej 22 marca w Warszawie przez Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie (PGW WP) Konferencji Stop suszy! To pierwszy tak kompleksowy dokument poświęcony zjawisku suszy w Polsce. W Konferencji Stop suszy! wzięło udział ponad 150 ekspertów.

PPSS to trzeci, po Planach gospodarowania wodami oraz Planach zarządzania ryzykiem powodziowym projekt służący zrównoważonemu gospodarowaniu wodami i ustaleniu zasad oraz instrumentów zarządzania zasobami wodnymi. O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że pytania ankietowe rozesłano aż do 3,5 tys. interesariuszy związanych z gospodarką wodną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Aż 75 proc. wypełnionych ankiet trafiło do PGW WP.

— To pierwszy, spektakularny sukces naszego projektu. Przy tak skomplikowanych zagadnieniach rzadko się zdarza tak duże zainteresowanie — mówił w dniu konferencji Przemysław Daca, Prezes PGW WP. — Świadczy to zarazem o właściwej identyfikacji przez  środowiska związane z wodą obecnych i potencjalnych zagrożeń powodowanych przez zjawisko suszy. To cieszy, bo mamy niepowtarzalną szansę być mądrymi przed szkodą — dodał.

Konferencję nieprzypadkowo zorganizowano w ustanowionym przez ONZ Światowym Dniu Wody. Co roku przebiega on pod innym hasłem. W tym roku jest to „Leaving no one behind” (ang. nie pozostawiając nikogo w tyle). Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Choć wydaje się, że „pozostawanie  w tyle” to nie jest polski problem, to sprawa nie jest prosta. Społeczna wiedza o tym, że Polska cierpi na niedobór wody jest bardzo mała. Tymczasem pod względem zasobów wodnych zajmujemy przedostatnie miejsce w UE, a na jednego mieszkańca Polski przypada rocznie ok. 1,6 tys. m. sześc. wody pitnej i jest to 3 razy mniej niż średnio w Europie!

— Susza jest zjawiskiem naturalnym klimatu i nie da się z nią skutecznie walczyć. Nawet bogatsze kraje niż Polska nie mogą sobie z nią poradzić. Możemy natomiast próbować przeciwdziałać jej skutkom, (minimalizować je) i stąd powód dla którego przygotowujemy plan przeciwdziałania skutkom suszy. Plan jest opracowywany po to, żeby wiedzieć gdzie i w jakim stopniu  jesteśmy narażeni na posczególne typy suszy i co powinniśmy zrobić, żeby niwelować ich skutki w konkretnych przypadkach — wyjaśnia Rafał Jakimiak, specjalista w Wydziale Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy PGW WP, kierownik zespołu opracowującego PPSS.

Wśród możliwych przedsięwzięć są: działania techniczne, jak np. budowa zbiorników małej
i dużej retencji oraz modernizacja istniejących sieci wodociągowych i systemów melioracyjnych; opracowywanie wytycznych do racjonalnego wykorzystywania wody i reguł sterowania urządzeniami retencjonującymi wodę oraz prowadzenie działań edukacyjnych propagujących oszczędzanie wody. Opracowanie katalogu niezbędnych działań będzie finalnym etapem prac nad planem.

Wszystkie prezentacje z konferencji są do pobrania TUTAJ

Ambasadorem projektu Stop suszy! jest aktor Łukasz Nowicki, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Pobyty w Afryce umocniły w nim przekonanie o konieczności podejmowania wciąż nowych działań  dla zapewnienia powszechnej dostępności wody.