Konferencja 22.03.2019

prezentacja Stop suszy – Umiejscowienie problemu suszy w szerszym kontekście planistycznym link do pliku

prezentacja Stop suszy – Prezentacja o Programie Rozwoju Retencji link do pliku

prezentacja Stop suszy – Susza atmosferyczna link do pliku

prezentacja Stop suszy – Susza rolnicza link do pliku

prezentacja Stop suszy – Susza hydrologiczna link do pliku

prezentacja Stop suszy – Susza hydrogeologiczna link do pliku

prezentacja Stop suszy – Dyspozycyjne powierzchniowe link do pliku

prezentacja Stop suszy – Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych link do pliku

prezentacja Stop suszy – Obszary wrażliwe – wyniki ankietyzacji link do pliku

prezentacja Stop suszy – Zmiany klimatu link do pliku

prezentacja Stop suszy – Działania informacyjno – promocyjne link do pliku