Konferencja 22.03.2019

Konferencja ogólnopolska Stop Suszy!
Warszawa, 22.03.2019 r.


Umiejscowienie problemu suszy w szerszym kontekście planistycznym link do pliku


Susza atmosferyczna link do pliku


 Susza rolnicza link do pliku


Susza hydrologiczna link do pliku


Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych link do pliku


Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych link do pliku


Obszary wrażliwe – wyniki ankietyzacji link do pliku


Zmiany klimatu, a zagrożenie suszą w Polsce link do pliku


Działania informacyjno-promocyjne PPSS link do pliku


Prezentacja o Programie Rozwoju Retencji link do pliku