Konferencja 22.03.2019

Konferencja ogólnopolska Stop Suszy!
Warszawa, 22.03.2019 r.

Umiejscowienie problemu suszy w szerszym kontekście planistycznym link do pliku

Susza atmosferyczna link do pliku

 Susza rolnicza link do pliku

Susza hydrologiczna link do pliku

Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych link do pliku

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych link do pliku

Obszary wrażliwe – wyniki ankietyzacji link do pliku

Zmiany klimatu, a zagrożenie suszą w Polsce link do pliku

Działania informacyjno-promocyjne PPSS link do pliku

Prezentacja o Programie Rozwoju Retencji link do pliku