Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PPSS

Z ostateczną wersją prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się tutaj