Konkurs dla szkół podstawowych „SZKOŁY MÓWIĄ – STOP SUSZY!”

Zadanie Konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkometrażowego filmu z przebiegu lekcji zapoznającej uczniów szkół podstawowych z tematyką suszy i sposobami na jej przeciwdziałanie. Nagrany film nie powinien być dłuższy niż 4 minuty.

Dla ułatwienia zadania, przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe scenariusze lekcji podzielone na klasy I–III oraz IV–VIII wraz z kartami pracy oraz materiałami pomocniczymi. Zachęcamy do wykorzystania ich podczas prowadzonej lekcji, jak również do realizacji własnych, unikalnych pomysłów.
Materiały do pobrania.

Przyjmowanie prac konkursowych odbyło się od 30 listopada 2021 r., a trwało do 31 stycznia 2022 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpiło 21 marca 2022 roku. Celem konkursu było wzbudzenie świadomości najmłodszych o postępujących zmianach klimatycznych w tym głównie zwiększenie wiedzy o zagrożeniu jakim jest zjawisko suszy w świetle zachodzących zmian w środowisku.

Kluczowe jest propagowanie odpowiednich postaw społecznych, prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie oszczędzania wody czy przeciwdziałania skutkom suszy. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom, uczniom i nauczycielom za wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych „Szkoły mówią – Stop Suszy!”.

Komisja ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Szkoły mówią – Stop Suszy!” stanęła przed trudnym zadaniem, gdyż poziom nadesłanych prac konkursowych był wysoki i bardzo wyrównany. Po długich obradach wyłoniono trzech laureatów.

Dla laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci zestawów multimedialnych, składających się ze SMART TV 49 cali marki Manta oraz tabletu marki Lenovo!

Laureaci konkursu „SZKOŁY MÓWIĄ – STOP SUSZY!”:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie. Opiekun: Wioletta Kurczewska, Klasa: III 

Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie. Opiekun: Edyta Korzeniowska, Klasa: III B       

Szkoła Podstawowa nr 4 im.  Jana Pawła II, w Ząbkach. Opiekun: Martyna Poławska, Klasa: VII D

Wszystkim serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za każdy nadesłany film, za każdy pomysł, pracę oraz zaangażowanie wszystkich zespołów!

Regulamin konkursu do pobrania: Regulamin konkursu