Konkurs ogólnopolski dla szkół podstawowych

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„SZKOŁY MÓWIĄ – STOP SUSZY!”

— na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia!

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pt. „Szkoły mówią Stop Suszy!”.

Celem konkursu jest wzbudzenie świadomości najmłodszych o postępujących zmianach klimatycznych
w tym głównie zwiększenie wiedzy o zagrożeniu jakim jest zjawisko suszy w świetle zachodzących zmian
w środowisku.

Wystarczy, że…

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkometrażowego filmu z przebiegu lekcji zapoznającej uczniów szkół podstawowych z tematyką suszy i sposobami na jej przeciwdziałanie. Nagrany film nie powinien być dłuższy niż 4 minuty.

Dla ułatwienia zadania, przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe scenariusze lekcji podzielone na klasy I–III oraz IV–VIII wraz z kartami pracy oraz materiałami pomocniczymi. Zachęcamy do wykorzystania ich podczas prowadzonej lekcji, jak również do realizacji własnych, unikalnych pomysłów.

WYGRAJ! …

Dla laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody w postaci zestawów multimedialnych, składających się ze SMART TV 49 cali marki Manta oraz tabletu marki Lenovo!

Na nadesłane prace uczniów szkół podstawowych czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r. Nadesłana praca musi obowiązkowo spełniać wymogi wskazane w Regulaminie, aby zostać zakwalifikowana do konkursu.

Harmonogram działań konkursowych:

 • Przyjmowanie prac konkursowych – od 30 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
 • Ocena prac i wybór laureatów przez komisję oraz ogłoszenie wyników na stronie internetowej,
  wody.gov.pl oraz www.stopsuszy.pl – nie później niż do 22 marca 2022 r.,
 • Przekazanie nagród przez Organizatora do Laureata Konkursu.

Materiały do pobrania:

Regulamin.

Scenariusz lekcji dla klas I-III:

 1. Scenariusz
 2. Karta pracy

Scenariusz lekcji dla klas IV-VIII:

 1. Scenariusz
 2. Prezentacja
 3. Karta pracy

Ślad wodny:

 1. Opis
 2. Infografika

Niespecjalistyczna wersja planu PPSS dla dzieci i młodzieży PLIK PDF

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do ogólnopolskiej rywalizacji o atrakcyjne nagrody!
Razem powiedzmy głośno:  „Szkoły mówią Stop suszy!”