Stan zagrożenia hydrogeologicznego na znacznym obszarze naszego kraju. Prognoza i ostrzeżenie PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy przedstawił prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres 1-31.12.2022 oraz wydał ostrzeżenie związane z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrologicznej na znacznym obszarze naszego kraju.

Read more „Stan zagrożenia hydrogeologicznego na znacznym obszarze naszego kraju. Prognoza i ostrzeżenie PIG-PIB”

Adaptacja do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji oraz pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu”.

Read more „Adaptacja do zmian klimatu”

Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty

08 listopada 2022 r., Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś podpisał list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie realizacji zadania pn. „Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód”. Sygnatariuszami listu są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Powiat Słupecki, Powiat Gnieźnieński, Gmina Powidz, Gmina Kleczew, Gmina Ostrowite, Gmina Witkowo, Gmina Wilczyn, Gmina Jeziora Wielkie, Gmina Orchowo, Gmina Kazimierz Biskupi oraz Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miradz.

Read more „Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty”

Obieg zamknięty w obszarze wodno-ściekowym Innowacyjny projekt „Blue Bridge”

Partnerzy projektu: PKN ORLEN i Wodociągi Płockie 24 października 2022 r., podpisały list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczący współpracy na rzecz ograniczenia zużycia wody i ponownego jej wykorzystania w ramach projektu „Blue Bridge”.

Projekt ten zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie. Następnie bezpieczny transport odzyskanej wody rurociągiem aż do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku (oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków), gdzie będą wykorzystywane w procesach technologicznych w kompleksie produkcyjnym koncernu.  Umożliwi to koncernowi zredukowanie o ok. 25% poboru wody wiślanej, wykorzystywanej w procesach technologicznych.

Read more „Obieg zamknięty w obszarze wodno-ściekowym Innowacyjny projekt „Blue Bridge””