Cykl podcastów – Po pierwsze woda

Zapraszamy do wysłuchania cyklu podcastów – „Po pierwsze woda”!

Coraz częstsze okresy długotrwałej suszy i gwałtowne opady to efekty postępujących zmian klimatycznych. Zmiana struktury opadów zakłóca bilans wodny i już obecnie powoduje niedobory wody.

W pierwszym odcinku zatytułowanym „Co nam zagraża bardziej: powódź czy susza?” znalazły się m.in. następujące pytania:

Jak zmienił się klimat na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i jak te zmiany wpłynęły na stan wód w Polsce?

Jak powstaje powódź, a jak susza? Co jest większym zagrożeniem?

W jaki sposób zmiany klimatu wpływają na bilans wodny Polski?

Zapraszamy do wysłuchania odcinka!