17 czerwca – Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (Desertification and Drought Day 2024)

Przyszłość naszej ziemi jest zagrożona. Pustynnienie, degradacja gleby i susze są jednymi z najpilniejszych wyzwań środowiskowych naszych czasów, a do 40% wszystkich obszarów lądowych na świecie już uznano za zdegradowane.

Ziemia w dobrej kondycji nie tylko dostarcza nam prawie 95% żywności, ale o wiele więcej: zapewnia nam odzież i schronienie, miejsca pracy i źródła utrzymania oraz chroni nas przed pogarszającymi się suszami, powodziami i pożarami. Jednak co sekundę równowartość czterech boisk piłkarskich ziemi w dobrej kondycji ulega degradacji, co daje łącznie 100 milionów hektarów każdego roku.

Rosnąca liczba ludności, w połączeniu z niezrównoważonymi wzorcami produkcji i konsumpcji, napędza popyt na zasoby naturalne, wywierając nadmierną presję na grunty aż do ich degradacji. Pustynnienie i susze powodują przymusową migrację, narażając dziesiątki milionów ludzi rocznie na ryzyko wysiedlenia.

Gospodarzem globalnych obchodów Dnia Pustynnienia i Suszy 2024 będzie rząd Niemiec. Wraz z Ministerstwem Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) oraz miastem Bonn, które od 1999 r. jest siedzibą Sekretariatu UNCCD, organizowana będzie seria wydarzeń skierowanych do szerokiej publiczności. Wystawa fotograficzna, programy edukacyjne i występy muzyczne, wraz z kampanią w mediach społecznościowych rozpoczętą przed Dniem, zapewnią globalny zasięg tegorocznego tematu.

17 czerwca 2024 r. przypada również 30 rocznica Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD) z siedzibą w Bonn – jedynego prawnie wiążącego międzynarodowego traktatu dotyczącego zarządzania gruntami i suszy.

Oficjalnie ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1994 r., Dzień Pustynnienia i Suszy, obchodzony corocznie 17 czerwca, ma następujące cele:

Aby dowiedzieć się więcej o tegorocznym Dniu Pustynnienia i Suszy, kliknij tutaj: ttps://www.unccd.int/DDD2024

Aby dowiedzieć się więcej o obchodach Dnia Pustynnienia i Suszy na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2024/events-around-world