Stop suszy! Edukacja kluczowym elementem walki ze skutkami suszy

Czytaj więcej o: Stop suszy! Edukacja kluczowym elementem walki ze skutkami suszy

Działania edukacyjne były głównym tematem ogólnopolskich konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w Krakowie. Podkreślano m.in., że bardzo ważna jest proekologiczna identyfikacja podejmowanych działań. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zachęca wszystkich do udziału w kolejnych spotkaniach oraz zaprasza do składania wniosków i uwag do projektu PPSS.

Czytaj więcej „Stop suszy! Edukacja kluczowym elementem walki ze skutkami suszy”

Stop suszy! Susza hydrologiczna zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego

Czytaj więcej o: Stop suszy! Susza hydrologiczna zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego

Susza hydrologiczna poważnie zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego. Podczas konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), które odbyły się 30 września w Lublinie zwracano uwagę, że obok niezbędnych działań zmierzających do magazynowania wody, równie ważne jest lepsze zarządzanie obiektami wodnymi oraz urządzeniami hydrotechnicznymi. Czytaj więcej „Stop suszy! Susza hydrologiczna zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego”