Stan zagrożenia hydrogeologicznego na znacznym obszarze naszego kraju. Prognoza i ostrzeżenie PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy przedstawił prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres 1-31.12.2022 oraz wydał ostrzeżenie związane z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrologicznej na znacznym obszarze naszego kraju.

Stan zagrożenia związany z występowaniem niżówki hydrologicznej obowiązuję dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Należy spodziewać się utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć podziemnych oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej oraz aktualne ostrzeżenie, publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html