Światowy Dzień Wody 2023

Światowy Dzień Wody, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzony jest co roku 22 marca. Święto zostało ustanowione w celu uświadomienia ogromnej roli, jaką odgrywa woda oraz zagrożenia, jakie stwarzają malejące zasoby wodne. Obchody święta przyczyniają się do pogłębienia szacunku dla wody, która ze względu na swoją pozorną dostępność w klimacie umiarkowanym, jest często marnowana. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz realizacji 6 Celu Zrównoważonego Rozwoju: woda i warunki sanitarne dla wszystkich do 2030 roku.

Woda jest podstawowym elementem wszystkich aspektów życia. Woda jest nierozerwalnie związana z trzema filarami zrównoważonego rozwoju i integruje wartości społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne. Ma charakter przekrojowy i jest ścisłe powiązania m.in. z klimatem, energią, miastami, środowiskiem, bezpieczeństwem żywnościowym, ubóstwem, równością płci i zdrowiem. W związku z tym, że zmiana klimatu głęboko wpływa na nasze gospodarki, społeczeństwa i środowisko, woda jest w istocie największym hamulcem dla osiągnięcia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów i zadań związanych z wodą.

Każdego roku Światowemu Dniu Wody towarzyszy inne hasło przewodnie. Rok 2023 poświęcony jest „Przyśpieszeniu zmian”, chodzi o przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu wodnego i sanitarnego. A ponieważ woda dotyczy nas wszystkich, konieczne jest, aby każdy z nas podjął działania. Ty i Twoja rodzina, przyjaciele, szkoła, firma i społeczność.

Gwiazdą Światowego dnia wody 2023 #WorldWaterDay 2023 jest koliber.

Legenda głosi, że pewnego dnia w lesie wybuchł pożar. Wszystkie zwierzęta uciekały w obawie o swoje życie. Stały na skraju płomienia, patrząc na niego z przerażeniem i smutkiem. W górze nad ich głowami koliber latał tam i z powrotem do ognia, raz po raz. Większe zwierzęta zapytały kolibra, co robi. „Lecę do jeziora po wodę, aby pomóc ugasić pożar”. Zwierzęta śmiały się z niego i powiedziały: „Nie zdołasz ugasić tego ognia!”. Koliber odpowiedział: „Robię, co mogę”.

W obliczu globalnego kryzysu wodno-sanitarnego przesłanie kolibra brzmi:
Należy podjąć działania, choćby najmniejsze. A kiedy większość z nas zdecyduję się na indywidualne działania, złożą się one na coś znacznie większego, co przyczyni się do przyśpieszenia zmian.

Szczegółowe informacje na temat Światowego Dnia Wody 2023 znajdują się pod linkiami:

World Water Day | World Water Day 2023
UN-Water | Be The Change | Be the change you want to see in the world. (unwater.org)UN 2023 Water Conference | Department of Economic and Social Affairs

Światowy Dzień Wody 2023 prosi ludzi o „Bycie zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie”. Zamieść w mediach społecznościowych treści związane ze Światowym Dniem Wody, używając #WorldWaterDay, aby wywołać dyskusję i zwiększyć stopień świadomości.