Zapraszamy do Bydgoszczy na kolejną konferencję Stop suszy! 

18 czerwca zapraszamy na drugą, ogólnopolską konferencję poświęconą przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Spotkanie Stop suszy! –  katalog kluczowych działań rozpocznie się o godz. 10.30 w hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, przy ul. Grodzkiej 36. Eksperci rozmawiać będą nad prezentacją korzyści, praktycznych możliwości oraz prawnych ścieżek dostępu do konkretnych działań minimalizujących bądź eliminujących skutki suszy. Organizatorem konferencji jest PGW Wody Polskie, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu TUTAJ

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych i trudnych do przeciwdziałania zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Eksperci akcentują: jest to zjawisko naturalne i nie sposób mu skutecznie zapobiec. W gestii poszczególnych państw leży jednak minimalizowanie skutków suszy. PGW Wody Polskie pracuje nad pierwszym, krajowym planem przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.