Mamy wyniki ankietyzacji Stop suszy!

Projekt Stop suszy! wkracza w kolejną fazę. Zostały uporządkowane i zsumowane wszystkie dane uzyskane w wyniku przeprowadzonej po raz pierwszy na tak dużą skalę (aż 3,5 tys. respondentów-interesariuszy!) ankietyzacji.

Rysują się już pierwsze wnioski, które będą jeszcze poddane wnikliwej analizie na dalszych etapach prac nad planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Jest to cenne źródło informacji o procedurach, dokumentach, planach oraz o działaniach i inwestycjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy w Polsce. Zweryfikowane i wdrożone w opracowanie katalogu działań wyniki zostaną zaprezentowane 18 czerwca 2019 r. na drugiej już ogólnopolskiej konferencji Stop suszy!, która odbędzie się w Bydgoszczy.

Więcej informacji tutaj