Więcej miast otrzyma dotacje na gospodarowanie wodami opadowymi

W ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził zwiększenie kwoty środków z 60 mln zł do 140,2 mln zł.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć w publikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/wiecej-miast-otrzyma-dotacje-na-gospodarowanie-wodami-opadowymi-w-ramach-dzialania-21-poiis-2014-2020?fbclid=IwAR1uN1oZ2CcorosEhCPelQ8XFn8ZgcaJjyEsH_R1avm0ZkClww1_qFYxRiQ