Podpisano porozumienie o współpracy przy budowie zbiornika Bzin w Skarżysku-Kamiennej

PGW Wody Polskie, Województwo Świętokrzyskie i Gmina Skarżysko-Kamienna podpisały porozumienie o współpracy na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji .

Porozumienie w obecności Grzegorza Witkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podpisali: Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Konrad Krönig, Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna.

Podpisane porozumienie jest wyrazem dobrych intencji i deklaracją dołożenia starań, aby zrealizować założenia ustalonej współpracy. Porozumienie jest wolą stron do współpracy w sprawnym realizowaniu projektu.

– To kolejny ważny krok na drodze do realizacji sztandarowego projektu dla Skarżyska-Kamiennej, Województwa Świętokrzyskiego i Wód Polskich. Zbiornik Bzin jest jednym z elementów programowych działań na rzecz rozwoju retencji w Polsce – powiedział Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 – Musimy dbać o zasoby wodne, retencjonować wodę i przeciwdziałać powodzi. Realizacja zbiornika Bzin jest w gronie priorytetowych inwestycji województwa świętokrzyskiego. Podpisane porozumienie pozwala na uruchomienie ponad 12 mln euro z funduszy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na prace przygotowawcze – dodał Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

– To kolejny zbiornik budowany przez Wody Polskie. Wpisuje się on w nasze cele strategiczne – zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody, przeciwdziałanie suszy i powodzi oraz troskę o środowisko naturalne. Zbiornik Bzin będzie wielofunkcyjny, zapewni zarówno bezpieczeństwo wodne, jak i będzie mógł być wykorzystywany gospodarczo – podkreślił Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą

– Cieszę się, że współpraca z Wodami Polskimi i Województwem Świętokrzyskim dobrze się układa. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować tę potrzebną inwestycję – podsumował Konrad Krönig, Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna.

Wielofunkcyjny zbiornik retencyjny Bzin na rzece Kamiennej

Budowa nowego, wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Bzin w Skarżysku-Kamiennej jest ważną inwestycją dla lokalnej społeczności. Zbiornik o  długości około 3,3 km, będzie miał niemal 95 ha powierzchni. Jego zadaniami będą, m.in.:

  • retencja powodziowa w okresie wezbrań – wykorzystany będzie do transformacji fali powodziowej rzeki Kamienna w Skarżysku-Kamiennej, a także na odcinku do Zbiornika Brody
  • retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy
  • poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika
  • cele rekreacyjne i rozwój agroturystyki
  • wykorzystanie energetyczne
  • zabezpieczenie wody do celów pożarowych

19 sierpnia 2021 r. miało miejsce inauguracyjne spotkanie zespołu koordynacyjno-eksperckiego ds. budowy zbiornika wodnego Bzin na Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej. Powołany zespół zajmuje się pozyskaniem finansowania, a także ułożeniem ścieżki inwestycyjnej. Tworzą go eksperci z Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Polskiej Akademii Nauk.

Wody Polskie będą pełniły wiodącą rolę na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wpisał tę inwestycję na listę przedsięwzięć priorytetowych do sfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, w którym Województwo Świętokrzyskie pełni rolę Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym na lata 2021-2027. Gmina Skarżysko-Kamienna zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić posiadane dokumenty i opracować informacje niezbędne do realizacji inwestycji.

Podpisane porozumienie jest wyrazem dobrych intencji i deklaracją dołożenia starań, aby zrealizować założenia ustalonej współpracy. Porozumienie jest wolą stron do współpracy w sprawnym realizowaniu projektu. Fot. Wody Polskie