„WOW! Czyli wszystko o wodzie (odc.3 Susza)”

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być
w porządku ponieważ roczna suma opadów w Polsce pozostaje praktycznie bez zmian, natomiast w efekcie coraz częstszych ekstremalnych zjawisk klimatycznych dochodzi do sytuacji, kiedy doświadczamy długich okresów bez opadów czego efektem może być susza, jak również gwałtownych i bardzo intensywnych opadów, które prowadzą do powodzi i podtopień. Następstwem tego są poważne straty środowiskowe, ekonomiczne, społeczne (obniżenie jakości życia),
a niekiedy nawet zagrożenie dla życia i zdrowia.

Istotne jest abyśmy wprowadzili w życie odpowiednie nawyki w zakresie oszczędzania wody oraz działali na rzecz opóźnienia odpływu wód z miejsca opadu np. poprzez rozwijanie retencji naturalnej, małej retencji czy tzw. retencji krajobrazowej.

Zachęcamy do obejrzenia trzeciego odcinka programu

„WOW! Czyli wszystko o wodzie”

gdzie znajdziecie odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Czym jest susza?
  • Jakie wyróżniamy etapy rozwoju suszy?
  • Jakie konsekwencje niesie za sobą występowanie suszy?
  • Czy w Polsce zabrakło kiedyś dla mieszkańców wody?
  • Czy susza w Polsce jest zjawiskiem powszechnym?
  • Jak możemy przeciwdziałać skutkom suszy?