O zasobach wodnych na katowickim szczycie klimatycznym

Problematyka zarządzania zasobami wodnymi była ważną częścią zakończonej w Katowicach Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24).

„Woda prawem każdego człowieka i dziedzictwem przyszłych pokoleń” – brzmiało motto panelu wodnego. Charakterystykę zasobów wodnych w Polsce oraz kluczowych wyzwań w gospodarce wodnej kraju przybliżyła uczestnikom spotkania Małgorzata Bogucka-Szymalska, reprezentująca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Joanna Kopczyńska, zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym mówiła przede wszystkim o zabezpieczeniach przed powodzią i suszą oraz kwestiach dot. opłat za korzystanie z wód. W panelu udział wzięli także przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach.