Ankietyzacja rozpocznie się 17 grudnia 2018 r.

Zapraszamy na stronę ankietyzacji realizowanej na potrzeby opracowania Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy: ankieta.stopsuszy.pl.
Ankietyzacja rozpocznie się 17 grudnia 2018 r. i potrwa do 8 lutego 2019 r.

Ankieta jest jednym z zadań w ramach prac nad opracowaniem dokumentu planistycznego w gospodarowaniu wodami pn. Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS). Do przygotowania dokumentu Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).

Celem niniejszej ankietyzacji jest zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Pytania ankiety dotyczą występowania zjawiska suszy i wywołanych przez nią strat, a także umożliwią zgłoszenie do Planu, realizowanych i planowanych przez Państwa działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Liczba interesariuszy objętych ankietyzacją, do których wysłano pismo z zaproszeniem i kodem aktywacyjnym to blisko 3,5 tys. podmiotów. Ankietyzacją zostały objęte zarówno jednostki administracji publicznej (ministerstwa, specjalistyczne jednostki administracji rządowej), jak i użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe związane z gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych.

Od 17 grudnia br. wraz ze stroną ankietyzacji online zostaną uruchomione linie telefoniczne i mailowe dla respondentów. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”.

Prace nad opracowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy, a w tym niniejszej ankietyzacji, są realizowane na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie umowy
nr KZGW/3/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. przez konsorcjum firm: TRACTEBEL ENGINEERING S.A., „Pectore – Eco” Sp. z o.o. oraz WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz.