O suszy w Projekcie woda w TVP

Susza jest zjawiskiem naturalnym w zależności od długości okresów bezopadowych i podatności obszarów na jej występowanie wywołuje różny poziom jej ryzyka, czyli strat w różnych sektorach i branżach gospodarki.

Badania klimatologów jednoznacznie wskazują, że od połowy poprzedniego wieku, częstotliwość występowania susz na świecie i w naszym kraju rośnie. Ostatnio susze nawiedzały nasz kraj m.in. w roku 2000, następnie w latach 2002-2003, 2005-2006, 2011-2012, w roku 2015 i w 2018 roku. Co prawda na występowanie suszy nie mamy większego wpływu, jednak możemy minimalizować jej skutki. O łagodzeniu skutków ekonomicznych suszy w rolnictwie z 2018 r. i rządowych planach retencjonowania wody traktuje odcinek filmu z cyklu „Projekt woda”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

https://szczecin.tvp.pl/40242829/21218