O Planie przeciwdziałania skutkom suszy w „Gospodarce Wodnej”

Rozpoczęły się prace nad Planem przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy.

W listopadzie 2018 r. została zawarta umowa na przeprowadzenie całego kompleksu zadań związanych z opracowaniem Planu, w tym ogólnopolskich konsultacji społecznych. Całość prac zakończy się do końca 2020 r. – czytamy w najnowszym numerze „Gospodarki Wodnej”.  Zapraszamy do lektury całego artykułu pod linkiem.