Susza 2018 r. – nowe dane

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało najnowsze dane dotyczące wysokości strat spowodowanych przez suszę. Obecnie są szacowane na 3,6 mld zł (wg danych z połowy sierpnia – 2 mld zł.). Klęska dotknęła 130 tys. gospodarstw i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw.

Z informacji przekazanej na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa przez MRiRW wynika, że wkrótce rolnicy, którzy w wyniku suszy ponieśli straty przekraczające 70 proc. upraw, otrzymają pomoc od resortu. Pomoc obejmie też rybaków prowadzących chów ryb w stawach w gminach, gdzie wystąpiła susza. Przedstawiciele tych grup poszkodowanych mogą składać wnioski o wsparcie od 14 do 28 września do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Stawka pomocy wyniesie 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, w przypadku gdy objęły co najmniej 70% danej uprawy. Dla poszkodowanych rybaków przewidziano 300 zł do hektara gruntów pod zarybionymi stawami. Osoby, których straty są wielkości od 30 do 70 proc., dowiedzą się o wielkości oraz terminie przyznawanego wsparcia po tym, jak komisje oszacują szkody w ich gospodarstwach.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Poszkodowani w wyniku suszy 2018 r. mogą również ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej, poręczenie i gwarancję spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów, odroczenie spłaty składek w KRUS, ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego lub umorzenia raty płatności przez KOWR, a także ulgi w podatku rolnym oraz spłatę przez ARiMR oprocentowania do kredytów.

Źródło: MRiRW, https://businessinsider.com.pl/