Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce

27 czerwca br. odbył się warsztat „Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który jest częścią organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ. Warsztat ten stanowi platformę do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Warsztat był częścią Programu wodnego prowadzonego przez Global Compact Network Poland w ramach porozumienia podpisanego w marcu br. z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Woda jest jednym z podstawowych zasobów niezbędnych do życia, a zapotrzebowanie na nią ciągle wzrasta. Współcześnie obserwuje się dysproporcję między zapotrzebowaniem, a dostępnością zasobów. W Polsce łączna objętość wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych stanowi niespełna 6% objętości średniego rocznego odpływu rzek. Na wypadek wystąpienia klęski suszy to za mało (eksperci szacują, że co najmniej o połowę). Czy można temu zaradzić? I jeśli tak, to w jaki sposób? Między innymi na te pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj, oraz na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.