Konferencja nt. wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

W przeddzień Światowego Dnia Wody, 21 marca w Warszawie, Wody Polskie organizują konferencję na temat metodyki szacowania przepływów środowiskowych w Polsce. Metoda szacowania przepływów środowiskowych powstaje w ramach projektu, którego celem jest opracowanie aktualizacji planów gospodarowania wodami. Kwestia ta ma znaczenie również przy opracowywaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

W planie przeciwdziałania skutkom suszy rozpatrywane będą cztery typy suszy: atmosferyczna, rolnicza (glebowa), hydrologiczna, hydrogeologiczna. Jednym z aspektów branych pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów narażonych na wystąpienie suszy hydrologicznej będzie analiza przepływu (przepływu środowiskowego) na poszczególnych ciekach zlokalizowanych na danym obszarze dorzecza. Analiza ta, wraz z wielkością poborów rzeczywistych, wykorzystywana będzie do obiektywnej weryfikacji zapotrzebowania na zasoby wodne w warunkach normalnych.

W związku tym, sposób szacowania przepływów środowiskowych, który będzie tematem konferencji, będzie wykorzystywany przy tworzeniu planu przeciwdziałania skutkom suszy, który zgodnie z harmonogramem zostanie przygotowany w 2020 r. Wykorzystanie tej metody przyczyni się do uspójnienia dwóch ważnych dokumentów planistycznych przygotowywanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, czyli dwóch aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Więcej o konferencji i o samych planach gospodarowania wodami można odnaleźć na stronie: http://apgw.gov.pl/.

Materiały konferencyjne są do pobrania tutaj.