Światowy Dzień Wody

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to dobry moment, by przypomnieć, że o wodę trzeba dbać i ją szanować. Święto to obchodzone jest corocznie w dniu 22 marca. Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Światowego Dnia Wody mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie.

Woda zajmuje 72% powierzchni naszej planety. Jednak z tego zaledwie ok. 3% procent stanowią zasoby wody słodkiej, z czego tylko 1% to woda zdatna do picia. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. W celu naświetlenia tego problemu w czasie Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych – Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro, zarekomendowano powołanie Światowego Dnia Wody. Został on ostatecznie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/47/193 z 22 grudnia 1992.

Tematem tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody jest „Przyroda dla wody” (ang. Nature for Water) – odkrywanie naturalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z wodą, z jakimi mamy do czynienia w XXI wieku.

Zdegradowane ekosystemy wpływają na ilość i jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi. Dzisiaj 2,1 miliarda ludzi żyje w domu bez czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów. Brak dostępu do wody pitnej to także śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse życiowe kobiet i dziewczynek, które zgodnie z tradycją mają za zadanie dbać o rodzinę i dom, więc spędzają długie godziny na wędrówkach do studni. Są to godziny, które mogłyby poświęcić nauce lub pracy zarobkowej i wyrwać się z nędzy.

Powyższy problem nie dotyczy tylko biednych rejonów świata. Choć może trudno sobie to wyobrazić ale polskie zasoby wód są skromne. Przeciętny Polak ma do dyspozycji rocznie ok. 1600. m³ wody. Podczas gdy Europejczyk średnio ma trzy razy tyle, ponad 4500. m³ wody. Jesteśmy więc krajem o jednym z najmniejszych zasobów wód w Europie, niekiedy porównywanym, pod tym względem, z Egiptem.

Ilość wody to jeden aspekt, natomiast drugim jest jakość wody. Wykorzystaną w naszych domach wodę coraz trudniej jest oczyszczać. Dlaczego? Paradoksalnie, przyczyną jest troska o zdrowie i higienę. W naszych domach stosujemy co raz więcej detergentów i kosmetyków, których nadużywanie przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczenia wód. Zapominamy, że woda, która wraz z detergentami odpływa do kanalizacji, kiedyś do nas wróci. Wybierajmy zatem mniej szkodliwe produkty czyszczące, np. bez fosforanów.

W poprzednich latach tematami przewodnimi Światowego Dnia Wody były: Woda i kultura (2006), Niedobór wody (2007), Woda a stan sanitarny świata (2008), Wody transgraniczne (2009), Jakość wody (2010), Woda dla miast (2011), Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012), Współpraca w dziedzinie wody (2013), Woda i energia (2014), Woda a zrównoważony rozwój (2015), Woda a praca (2016), Woda i Ścieki (2017).

 

Więcej o Światowym Dniu Wody można znaleźć pod adresem: http://worldwaterday.org/.

 

Źródło: http://worldwaterday.org/, https://www.ekokalendarz.pl/.