Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Czy Polsce nadal zagraża deficyt wody?

Zbliża się fala upałów, a na rzekach lokalnie notowane są niskie stany wód. To oznacza, że mimo wiosennych opadów deszczu i dość śnieżnej zimy, konieczne jest zwiększanie retencji po to, by zgromadzić wodę w okresie wzmożonych opadów i zatrzymać ją na czas suszy. Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy, który przypada na 17 czerwca, to dobra okazja, by omówić stan zasobów wodnych w Polsce oraz zadania, jakie w sposób skuteczny mogą przeciwdziałać deficytowi wody. Takie inwestycje, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w kraju, realizują Wody Polskie.

Mapa obrazująca stan wody w rzekach na dzień 16 czerwca br. Źródło: IMGW-PIB

Polska należy do krajów o ubogich zasobach wodnych. Jak wykazują modele klimatyczne wykonane dla naszego kraju, okresy bez opadów – sprzyjające rozwojowi suszy – będą się wydłużać. Co jakiś czas, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, będą one przeplatane intensywnymi opadami, które nie sprzyjają odbudowaniu zasobów wodnych, a dodatkowo mogą stwarzać zagrożenie powodziowe. Dlatego konieczne są odpowiednie działania, które zwiększają retencję w sposób kompleksowy. Jednym ze skutecznych sposobów dla zatrzymania wody w okresie wzmożonych opadów oraz zatrzymania jej na czas suszy, jest tzw. retencja korytowa. Umożliwia ona zatrzymywanie wody w korytach rzecznych, co wyrównuje poziom wód gruntowych i zmniejsza ryzyko suszy rolniczej w całej dolinie rzecznej. W ramach takich działań Wody Polskie realizują zadania pod nazwą programu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych. Działania rozpoczęte w 2020 roku są kontynuowane w tym roku. Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych przynoszą niemal natychmiastowy efekt w postaci poprawy bilansu wodnego zlewni rzecznej. Tylko w ubiegłym roku, dzięki realizacji 200 inwestycji zatrzymano dodatkowo 56 mln m3 wody, a retencja nadal jest sukcesywnie zwiększana. Szczegóły na temat Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych jako jednego z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania suszy, znajdują się w raporcie Wód Polskich:

Raport Stop Suszy Wody Polskie_Od suszy 50-lecia do wzrostu retencji