Czy Wielkopolsce grozi susza? Debata Głosu Wielkopolskiego.

W Bramie Poznania dnia 26.09.2022 r. odbyła się debata zorganizowana przez Głos Wielkopolski na temat suszy w Wielkopolsce, w której wzięli udział: Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu – Bogdan Fleming, Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Rafał Sobczak, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Wójt Gminy Kleszczewo – Bogdan Kemnitz oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak.

Jednym ze skutków zmian klimatycznych, który coraz częściej obserwujemy w Polsce jest susza. Ciepłe i bezśnieżne zimy oraz słoneczne i bezdeszczowe wiosny i lata są przyczyną deficytów wody. Brak pokrywy śnieżnej uniemożliwia zasilanie gleby w wodę podczas wiosennych roztopów. Natomiast charakter opadów letnich (nagłe, gwałtowne opady nawalne) nie sprzyja retencjonowaniu wody, a jedynie szybszemu spływowi powierzchniowemu. Na deficyty i niedobory wody narażony jest obszar całego kraju, jednak najdotkliwiej skutki suszy odczuwa Polska środkowo-zachodnia oraz centralna, w tym Wielkopolska.

Brak wody odczuwalny jest przez każdego z nas. Chociażby latem, kiedy niektóre gminy wprowadzają zakaz podlewania ogrodów lub ograniczają możliwości zużycia wody w wybranych godzinach przez mieszkańców. Jednak to rolnictwo i leśnictwo są najbardziej narażone na niedobory wody.  Długotrwała susza w ekosystemach leśnych prowadzi do zaniku bioróżnorodności, usychania młodych drzew, obniżenia odporności na choroby i szkodniki oraz zwiększa możliwość wystąpienia pożarów.

Wszyscy przedstawiciele debaty są zgodni, że mała i duża retencja jest kluczowa w walce z suszą. Niezbędne jest budowanie instalacji, które zatrzymują wodę podczas nagłych i gwałtownych opadów. Z drugiej strony trzeba odbudować retencję w jeziorach i poprawić zasobność wód podziemnych, m.in. poprzez spowolnienie odpływu w rzekach i rowach. Ważne jest odtworzenie mokradeł, które w poprzednich latach były osuszane. Istotne jest to, aby instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie wodą prowadziły skoordynowane działania wraz z władzami samorządowymi, które pozwolą na mądre planowanie i rozbudowę miast. Działania te powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tak aby uwzględniały potrzeby mieszkańców i ochronę środowiska. Należy na pewno zwrócić się w kierunku błękitno-zielonej infrastruktury, gdzie dominują nasadzenia drzew i zmniejsza się uszczelnienie gruntów, co pozwoli związać wilgoć w glebie a z drugiej strony będzie poprawiać mikroklimat. Koncepcja miasta-gąbki to rozwiązanie, które pozwala magazynować wodę opadową w odpowiednich strukturach i uwalniać ją w okresach suszy.