Nowe nasadzenia w zlewni rzeki Kaczawy

Wspieranie rozwoju retencji, także na terenach leśnych, to jedno z kluczowych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. 21 października na terenie Wojcieszowa Dolnego w zlewni rzeki Kaczawy pracownicy Wód Polskich, w porozumieniu z Lasami Państwowymi przeprowadzili akcję nasadzeń.

W działaniach wzięło udział 8 pracowników Wód Polskich z Zarządu Zlewni w Legnicy, Nadzoru Wodnego w Jaworze oraz zbiornika Dobromierz. Łącznie posadzono 220 sztuk świerka na terenie wskazanym przez nadleśniczego. Zgodnie z zaleceniami drzewa sadzono w rzędach w odległości 2 metrów od siebie, co pozwoli na ich swobodny i właściwy rozrost. Wszelkie prace nadzorowali pracownicy nadleśnictwa z Lasów Państwowych.

Wspieranie rozwoju retencji, w tym tej na terenach zalesionych jest niezwykle istotne w kontekście dbałości o naturę i czyste środowisko wodne. Lasy mają dobroczynny wpływ na ograniczanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy, ponieważ to dzięki retencjonowaniu i zatrzymywaniu w glebie znacznych ilości wody można skuteczniej walczyć z jej niedoborami.

Podobne działania prowadzone wspólnie z Lasami Państwowymi w ostatnich latach były z powodzeniem realizowane także na terenie Zarządów Zlewni w Nysie, Lesznie, Lwówku Śląskim, Zielonej Górze czy we Wrocławiu, dzięki czemu wspólnie przyczyniamy się do łagodzenia skutków susz, minimalizowania ryzyka powodzi, czy zwiększania bioróżnorodności. Przeprowadzenie podobnych akcji jest planowane jeszcze jesienią tego roku na obszarze administrowanym przez Zarząd Zlewni w Zielonej Górze i Zgorzelcu.

Niniejsze działanie wpisuje się w realizację działania nr 2 Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych z załącznika nr 4 do planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Jak istotne jest sadzenie drzew również w miastach można przeczytać tutaj.