Aktualności

Przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w związku z wystąpieniem suszy

Czytaj więcej o: Przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w związku z wystąpieniem suszy

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd ustanowił program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, które w 2018 r. ucierpiały z powodu suszy lub powodzi. Czytaj więcej „Przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w związku z wystąpieniem suszy”

Monitoring zjawiska suszy w Polsce

Czytaj więcej o: Monitoring zjawiska suszy w Polsce

Monitoring zjawiska suszy prowadzony jest zarówno na szczeblu światowym, europejskim, jak i krajowym. W Polsce za monitoring poszczególnych typów suszy odpowiadają Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (susza atmosferyczna i hydrologiczna), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (susza hydrogeologiczna), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (susza rolnicza). Monitoring suszy rolniczej prowadzą również Instytut Geodezji i Kartografii – PIB oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Czytaj więcej „Monitoring zjawiska suszy w Polsce”