Projekt PPSS z wynikami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) uwzględniający wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest gotowy.

Cały dokument poddany zostanie teraz procedurze legislacyjnej, której efektem będzie przyjęcie dokumentu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Dokument znajduje się TUTAJ