Zakończono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu

Zakończono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Opinie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, które trwały od 25.05.2020r. do 24.06.2020r. zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie PPSS.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Z ostateczną wersją prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się tutaj