Zostało 5 dni  – Ankietyzacja Stop Suszy!

Zostało 5 dni  – Ankietyzacja Stop Suszy!

Od 17 grudnia 2018 r. pytamy instytucje i podmioty związane z tematyką suszy o występowanie tego zjawiska oraz planowane i realizowane działania służące zapobieganiu i zmniejszaniu skutków suszy.
Interesariuszy zarejestrowanych w systemie ankietyzacji jest już blisko 70%. Czekamy na pozostałych respondentów.