Ankietyzacja przedłużona do 15 lutego 2019r.

Informujemy o wydłużeniu terminu ankietyzacji realizowanej przez PGW Wody Polskie w ramach projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”.

System ankieta.stopsuszy.pl pozostanie dostępny dla Państwa do dnia 15 lutego 2019 r.

Szczegóły dotyczące ankietyzacji znajdą Państwo
tutaj.

Rejestracji dokonało już 76% respondentów. Zapraszamy pozostałych interesariuszy do rejestracji i dokończenia udzielania odpowiedzi ankiety.