WYKŁAD VIDEO O MAŁEJ RETENCJI

Global Water Partnership CEE udostępnił w Internecie wykład video poświęcony naturalnej, małej retencji wodnej. To efekt 3-letniego projektu demonstracyjnego wdrożonego w ramach Zintegrowanego Programu Zarządzania Suszą (Integrated Drought Management Programme – IDMP CEE).

Głównym rezultatem projektu demonstracyjnego, realizowanego przez międzynarodowe grono ekspertów są wytyczne i zasady w sprawie naturalnych metod małej retencji wodnej (Natural Small Water Retention Measures) – łączące mitygacje zmian klimatycznych, ochronę przeciwpowodziową i zachowanie biologicznej różnorodności. Wykład przedstawia sposoby zarządzania wodą wychodzące poza tradycyjną technikę inżynieryjną na rzecz rozwiązań przyjaznych środowisku i zwiększających aktywność gospodarczą. Wykład dostępny jest tutaj.