KONFERENCJA „STOP SUSZY”

Ponad 110 uczestników, 10 prelegentów, blisko 6-godzinna debata, 3 panele dyskusyjne – tak w skrócie wyglądała ogólnopolska konferencja „STOP SUSZY” poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Przedmiot analizy stanowiły m.in. zagadnienia związane z organizacją struktury przeciwdziałania skutkom suszy, identyfikacją zjawiska suszy, założeniami ekonomicznymi na potrzeby PPSS czy możliwościami powiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych. Podczas konferencji eksperci przedstawili także wytyczne do tworzenia katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

– Dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i aktywny udział w debacie. Dyskusja w tak szerokim gronie ekspertów i praktyków pozwala na tym etapie uwzględnić poszczególne wnioski i opinie oraz wypracować w drodze konsultacji finalne zapisy metodyki tworzenia strategicznych dokumentów jakimi są PPSS – mówił Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych, KZGW.

Konferencja odbyła się w ramach działań informacyjno-promocyjnych towarzyszących projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanemu ze środków Funduszu Spójności.

Wszystkie prezentacje z konferencji są do pobrania TUTAJ