Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy (aPPSS)

Minister Infrastruktury zawiadamia o przystąpieniu do półrocznych konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy (aPPSS).

Read more „Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy (aPPSS)”