Światowy Dzień Mokradeł 2018

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Święto popularyzuje wiedzę na temat znaczenia terenów podmokłych w przyrodzie i życiu codziennym człowieka.

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej to „Wetlands for Sustainable Urban Future”, czyli „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”. Konwencja Ramsarska zwraca uwagę na to, że miejskie mokradła są ważne z wielu powodów: redukują powodzie, są źródłem wody pitnej, filtrują zanieczyszczenia, są miejskimi enklawami zieleni, a dla wielu ludzi są źródłem utrzymania. Te korzyści z mokradeł stają się tym bardziej istotne, że ludność zamieszkująca miasta przekroczyła liczbę 4 miliardów i nadal rośnie. Do roku 2050 wg danych ONZ, 66% populacji światowej będzie mieszkać w miastach, gdyż ludzie przeprowadzają się na tereny zurbanizowane w poszukiwaniu lepszej pracy. Niestety większość z nas nie uświadamia sobie wartości i roli miejskich mokradeł. W szybko rozwijających się miastach, mokradła są często postrzegane jako nieużytki, miejsca składowania odpadów, są zasypywane lub zagospodarowywane na inne sposoby. Naukowcy szacują, że co najmniej 64% światowych mokradeł zniknęło od roku 1900, podczas gdy miasta przeżywają eksplozję wzrostu.

Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetland Day) obchodzony jest co roku 2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego w irańskim mieście Ramsar. Święto obchodzone jest od 1997 roku. Celem Konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową.

Więcej o obchodach Światowego Dnia Mokradeł można znaleźć tutaj

Poniżej materiały informacyjne w języku polskim:

  1. Plakat (Pobierz)
  2. Infografika – Mokradła sprawiają, że w miastach żyje się lepiej (Pobierz)
  3. Ulotka 1 – Miejskie tereny podmokłe: skarb, nie nieużytek (Pobierz)
  4. Ulotka 2 – Zachowywać i odtwarzać: praktyczne sposoby na zarządzanie miejskimi mokradłami i ich ochronę (Pobierz)
  5. Ulotka 3 – Od rozmów do konkretów: Miejskie tereny podmokłe poprawiają życie w miastach (Pobierz)

Źródło: GDOŚ