Susza w Polsce. Jak jej przeciwdziałamy? Briefing Ministra Marka Gróbarczyka i Prezesa Wód Polskich

Podczas dzisiejszego (25 lipca) briefingu prasowego nad Wisłą Marek Gróbarczyk Minister Gospodrki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypomniał, że występujące obecne niskie stany wód oraz okresowe powodzie, są wynikiem wieloletnich zaniedbań w polskiej gospodarce wodnej.

Dzięki Programowi Rozwoju Retencji, realizowanemu przez MGMiŻŚ, przy współpracy Wód Polskich, będzie można skutecznie przeciwdziałać zarówno suszy, jak i powodziom. Realizacja programu jest zaplanowana na najbliższych 7 lat. Inwestycje będą finansowane kwotą 14 mld złotych ze środków nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

Obecny podczas spotkania Przemysław Daca Prezes Wód Polskich powiedział, że nasze gospodarstwo już teraz realizuje szereg inwestycji, których zadaniem jest zarówno przeciwdziałanie suszy, jak i ochrona przed powodzią. Sztandarowym programem PGW WP jest Stop suszy!. Jego realizacja jest zintegrowana z Programem Rozwoju Retencji oraz z planami inwestycyjnymi Wód Polskich.